Träffa Muko i Oslo

Sveriges ambassadör i Oslo bjuder in till ett möte mellan svensk och norsk jazz. På residenset i Oslo den 20 feb kl.16
Muko är inbjudna att presentera sin verksamhet och knyta kontakter.